Relatie

GIJ ZULT UW NAASTE LIEFHEBBEN ALS JE ZELF

Als je niet van het eigen Zelf kunt houden, kun je ook niet van een ander houden .

Veel mensen maken de vergissing de liefde voor het zelf te zoeken door de liefde voor een ander. Ze beseffen natuurlijk niet dat ze dat doen. Het is geen bewuste prestatie. Het speelt zich in de geest af, diep in de geest, in het zogenaamde onderbewuste.

Zij denken : Als ik maar van anderen kan houden ,zullen ze ook van mij houden.Dan ben ik beminnelijk en kan ik van mezelf houden. Omgekeerd is het zo dat veel mensen zichzelf haten (zonder dat ze dit vaak beseffen) omdat ze menen dat niemand anders van hen houdt. Deze mensen smachten echt naar liefde, maar desondanks doet het er niet toe of anderen van hen houden. Al zeggen nog zoveel mensen dat ze van hen houden , het is nooit voldoende .Ten eerste geloven ze je niet.

Zij denken dat je hen probeert te manipuleren of iets van hen gedaan probeert te krijgen. (hoe zou je van hen kunnen houden zoals ze werkelijk zijn? Nee er is een vergissing in het spel. Je wilt iets van ze!En wat wil je dan ?.).Zij proberen alsmaar uit te vinden hoe iemand werkelijk van hen kan houden . En daarom kunnen zij jou niet geloven en beginnen een campagne om je te dwingen het te bewijzen. Je moet bewijzen dat je van hen houdt.

Zij kunnen b,v van je verlangen dat je je gedrag aanpast. Als ze dan uiteindelijk op het punt zijn beland dat ze kunnen geloven dat jij van hen houdt, beginnen zij zich vervolgens zorgen te maken hoelang ze jou liefde vast kunnen houden.Om van jou liefde verzekerd te zijn , beginnen ze hun eigen gedrag te veranderen. Aldus raken twee mensen letterlijk zichzelf kwijt binnen een relatie. Zij beginnen een relatie in de hoop zichzelf te vinden, maar raken in plaats daarvan van zichzelf vervreemd. Dit verlies van het Zelf is wat de meeste bitterheid binnen dergelijke relaties veroorzaakt.