Echt kerst

Kerstfeest is een van die dingen diev oor mij zo dubbel zijn , Het was een van die weinige ogenblikken die fijn en veilig waren in mijn zo moeilijke eenzame en verdrietige (les) jeugd . Het oude kerkje met voorin een ( toen , laatste jaar van en net na de oorlog ) houten behangtafel waarop in het midden een piramide van navel sinaasappels geflankeerd door kaarsen en daarnaast de cadeautjes , meestal boekjes ,en er voor op twee 4 pits petroleum stellen melkbussen met chocolademelk , maar bovenal ( in mijn gevoel ) dicht bij JEZUS , de enige factor die mij psychis op de been heeft gehouden . Wat ook moeilijk werd voor mij dat ik al vroeg ontdekte dat de datum van kerst niet klopte .Het is nl , zo dat 24 of 25 December de Grote dag van Osiris was .De politieke situatie was niet erg goed , de grote veroveraar ,(ik dacht ) Constantijn ,maar het kan met dezelfde moeite Alexander de Grote zij geweest ,had zoveel terrein gewonnen dat hij niet genoeg ambtenaren had en kon vertrouwen om de belasting binnen te halen ,en de kerk van Rome zat toen ook met het probleem van ontkerkelijking .Er is toen een verbond gesloten tussen de toenmalige Paus en de Veroveraar ,de kerk zou zorgen voor belasting ambtenaren en de heerser droeg er zorg voor dat de mensen weer naar de kerk gingen ( gedwongen op straffe van ) .Maar de heerser van toen vereerde Osiris en wilde dit niet opgeven ,Osiris is nl de zonnen God ,de God van het licht ,en wilde wel akkoord gaan met de geboorte dag van christus als nationale dag als het maar op de Osiris dag gebeurde . Kerst was toch ook een feest van licht Derhalve hebben de christenen ,altijd een heidense heilige dag in ere gehouden.

Maar veel is niet meer echt ,heel veel is commercie ,en heel, veel word gebruikt om de image op te poetsen ,het goeie heertjes gedrag ,terwijl de rest van het jaar niets gedaan word ,het is triest dat de daklozen zich hiervoor gebruikt voelen .Want in Januari zijn ze al weer vergeten ,en dan de minachting tentoongespreid met de benamingen van de activiteiten ,zoals b.v. het eindejaar hoeren voeren ,en daar word dan de maaltijd mee bedoeld die ze zogenaamd heel vroom met kerst gaan organiseren . Echt kerstfeest is in eerste plaats vrede in je eigen hart hebben die zich dan ongemerkt (via het nulpunt energieveld )over de wereld kan verspreiden ,want als jij de echte vrede in je hart hebt ga je andere dingen doen en veel dingen laten.Bovendien heeft dat zelfs niets met religie te maken ,je humanist zijn ,je kunt ook nergens aan doen en toch echte vrede in hart hebben.