Telepathie

Telephatie

Telepathie is geen paranoramale gave. Telepathie is absoluut geen paranormale gave, het is ook geen occulte aangelegenheid. Het is een in het westen vergeten maar normaal menselijk zintuig, waar we niets of bijna niets meer mee doen of kunnen doen.

Onze Schepper heeft ons in den beginne daar gewoon mee uitgerust, echter door vermaterialisering, hebzucht en machtswellust hebben wij verschillende mogelijkheden van ons ZIJN verloren laten gaan, zowel op het geestelijke vlak als ook op het psychologische vlak, o.a. telephatie.

Voorbeeld 1
Stel dat een jonge vrouw van 22 jaar, intelligent en avontuurlijk (daarbij ook gezond), met een rugzak om op trektocht in Australie in een bergachtig gebied komt te vallen waarbij ze haar enkel behoorlijk verstuikt, en ze is alleen,wat denkt u?, waar zal ze in haar onderbewustzijn (en misschien ook wel bewust) op dat moment aan denken? Voor 90% kans aan haar moeder,(ervan uitgaande dat die nog leeft en er een goede relatie tussen hen bestaat). Op dat moment wordt moedertje lief (die in Engeland woont), onrustig/onbestemd en haar gedachten gaan bewust/onbewust uit naar haar dochter.

Voorbeeld 2
Een gezond knulletje (netjes opgevoed) van 10 jaar haalt onderweg van school naar huis katte kwaad uit, terwijl hij daarmee bezig is, is hij ook onbewust bezig met wat schuld gevoel, want hij weet heel goed dat het van z,n moeder niet mag. Het is ook typisch dat er in zulke gevallen eerst aan moeder gedacht wordt en niet aan vader. Moeder weet (zodra hij in haar gezichts veld komt) ook gelijk dat hij ondeugd uitgehaald heeft, want zijn onbewuste heeft dat beetje angst/schuld gevoel wel uitgezonden en moeder heeft altijd op haar kinderen afgestemd, die signalen bewust/onbewust opgevangen en zal zodra hij in haar gezichtsveld komt er dan ook op reageren. Ze werken beide dus als een GSM. Het komt ook vaak voor dat b.v. Jan aan een persoon staat te denken die dan 5 minuten later voor de deur staat of aan de telefoon hangt, omdat die persoon aan de deur eerst aan Jan heeft gedacht en dan heeft gehandeld dus eerst signalen heeft uitgezonden. Dergelijke dingen komen vaak voor in verschillende vormen. Maar het moeder/kind contact toch het meest omdat al het andere onder de algemene noemer vallen maar de moeder/kind relatie is een emotionele, natuurlijke relatie en zal dus nog lang in onze evolutie blijven bestaan.

Wat kunnen deze dingen inhouden in onze maatschappij? Om te beginnen is het een sociaal controle apparaat voor zover nog in gebruik/intact maar in deze tijd van totale geestelijke (psychologische) ontreddering, individualisering en vermaterialisering, zie je vaak een sterk toegenomen negatief en ongecontroleerd gebruik van deze dingen zoals bij een jonge moeder, gescheiden om gewelddadige en psychologische redenen. Wanneer zij voortdurend angst, onvrede en minderwaardigheids gevoelens als ook haat zal uitzenden, loopt ze de kans nooit meer uit deze situatie te geraken want de andere mensen zullen onbewust deze negatieve gevoelens opvangen (niet wetende waarvandaan) en als reactie zich ook verdedigend opstellen of meegesleurd worden in die negativiteit waardoor ze uit haar directe omgeving geen of verkeerde ondersteuning zal krijgen, soms zelfs agressie moet ervaren, wat zowel onbewust als bewust op haar toegepast kan worden. Dat kun je ook vaak zien bij het kind dat op school gepest wordt, zodra het weer tijd word om naar school te gaan word het zowel onbewust en of bewust weer bang voor de pesterijen die nog niet plaats hebben gevonden maar waarvan het de angst alweer uitzend. Bij school aangekomen word zijn of haar negatieve gebed direct verhoord en het wordt gelijk gepest. Met haat gevoelens gaat dit net zo, die zullen elkaar dus steeds weer versterken (Palestina conflict). Als je dan denkt aan het christen(dom) (let op laatste lettergreep) waar de uitspraak van Jezus ons er al voor waarschuwde: "wat gij gedacht hebt, hebt gij reeds gesproken"; en je bekijkt het psychologische gedrag van mensen die een religie aanhangen (van welke aard ook) is het niet verbazingwekkend dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, daarbij in aanmerking genomen dat je allemaal een beschermengel (geleide geest) van God de Vader gekregen hebt die precies weet wat je denkt (en zit te bekokstoven) iedere seconde van je leven ( ja juist over de ander).

Wanneer we dit af gaan spiegelen aan onze opdracht "Gij zult uw naaste liefhebben als je zelf", en je ziet wat ze van de ander denken vraag je je af ,houden ze wel van zichzelf? Vinden mensen daarom zo weinig veiligheid bij de Here God? Omdat ze zelf weten wat ze denken? Bovendien, waarom zou je van de ander verwachten dat zij of hij positief over jou denkt als jij negatief over die ander denkt? Jij denkt negatief en gaat er vaak van uit dat de ander dat dus ook over jou doet. Dat licht niet aan God de Vader maar aan hun eigen vaak zeer bewuste onheilige denken. Kijk maar hoe ze over elkaar denken, kun je dan wel broeder en zuster van elkaar zijn, laat staan je zo voelen? Hoeveel tijd besteden ze aan religieuze opbouw? Aan geestelijk groeien of aan materialisme en werelds gedrag? Wat te denken van de zoveel voorkomende goedmoedige minachting, goedmoedig om de minachting te kunnen legaliseren en dat door leden onderling van een en de zelfde gemeenschap en niet van groep over groep. De angstgevoelens van veel mensen worden nog maar al te vaak gebruikt om bijvoorbeeld een paar jaar voor het emeritaat door prediking de portemonaie nog even goed te spekken, daar mag je niets van zeggen want je mag over God bijna meer zeggen als over de dominee.

Telepathie is dus ook geen gave van de Heilige geest, want zoals hiervoor besproken zijn we er bij de schepping gewoon mee uitgerust. Het was er al in de beginne, en voor iedereen. Terwijl een gave van de geest niet voor iedereen is weggelegd zoals vaak beweerd wordt, omdat veel mensen in een kerk of gemeente jalours zijn op diegene met een gave. Veel willen uit zogenaamd geloof zelf al die gaven bezitten, niet wetende waar ze over praten en wat ze dan op hun hals halen wat volgens mij ook weer voortkomt uit onbewuste of bewuste machtswellust. En dat terwijl er duidelijk staat dat de een die gave heeft en de ander weer een andere gave. Er zijn ook wel zusters en broeders met meerdere gaven maar dat zijn echter uitzonderingen. Zij zullen nooit de baas spelen maar een dienend karakter en houding hebben en bovendien veel voor elkaar en de anderen bidden. Je kunt deze dingen natuurlijk ook positief gebruiken, alle lieve gedachten en alle goede gedachten die je uitzend komen terug met rente alle opbouwende gedachten evenzo, dat juist deze dingen onder de wet van de liefde vallen hoeft geen betoog dacht ik.

Praktijk voorbeeld:
Er kwam eens een jongeman bij me die totaal overhoop lag met zichzelf want hij had een meningsverschil gekregen met zijn allerbeste vriend. Hun vriendschap bestond al zeer vele jaren, dit was door een paar kleine meningsverschillenen en iritaties totaal van de baan. Hij kon er niet van slapen en eten en had er alles voor over om het weer in orde te krijgen zo vertelde hij mij. Ik gaf hem de volgende opdracht; Ga iedere avond 20 minuten lang alle dingen op noemen waar hij goed in is. Als je 10 dingen kunt vinden binnen die 20 minuten is het ook goed. Doe dat ieder avond net zolang als nodig is zonder een tijdslimiet te stellen. Daarnaast behandelde ik hem eenmaal per week voor rust. De vierde week vroeg ik hem hoe het ging waarop hij me antwoordde dat zij de avond er voor samen een gezellig etentje hadden gehad. Door de negatieve gevoelens om te zetten in positieve gevoelens (want je zend het toch uit) kreeg zijn vriend onbewust ook ander gevoelens (positieve) binnen en reageerde daar dus ook positief op. Gewoon de wet van oorzaak en gevolg.

Ook is het goed om eens te overdenken wat je er nu beter wordt door de volgende emoties extreem uit te voeren.

Willen , Dwingen , Haten , plannen . Willen kan vaak zo ecxtreem voorkomen en door dat willen gemakkelijk uit het oog verliezen wat er echt nodig is , Dwingen is er in mijn optie in tweeerlei hoofdvormen, uit angst en uit machtwellust , wanneer je het uit angst doet kun je het hierboven beschreven effect oproepen ( telepathie) en zal het resultaat zijn dat je nog verder van het beoogde  doel afkomt . Wanneer je het uit machtswellust doet resulteert dit meestal in haat of vrees voor jou ,en dat geeft ook geen liefdes reactie terug naar jou  , alleen maar haat.

Haten is verschrikkelijk , ten eerste verbrand je er jezelf volkomen mee ,waardoor heel vaak lichamelijke klachten ontstaan ,en je geestelijk helemaal kapot gaat ,wees je er wel van bewust dat jij ervoor gekozen hebt om te haten dat is niet de ander haar of zijn werk jij haat en verbrandt jezelf terwijl de ander gewoon doorleeft .Haten heb je alleen maar jezelf mee.DUS VERGEVEN ZOALS JEZUS ONS VOORHIELD is nog niet zo gek , een aanrader zelfs.

En dan nog een kanjer n.l. Plannen , het is een optie om een doel voor ogen te houden maar wanneer je strak gaat plannen moet je je wel realiseren dat je een toestand bewerkstelligt die direct vatbaar is voor chaos , vooral als je dit met kleine marches handhaaft , ook de mensen die hun leven door angst LATEN besturen zijn gevoelig om te plannen en zodoende situaties op te roepen die volgens hen een veilig gevoel moeten geven , wanneer dan door wie en wat ook afgeweken word van de beoogde planning is in het gunstigste geval  angst weer het resultaat ,maar kan ook aggressie of hysterie opleveren ,waar de omgevings factoren in welke vorm ook dan vaak de schuld van krijgen

 

 

 

   

:: Powered by Designbase Webcentre ::