Geloofsoorlog

 

Heel lang geleden hadden we de strijd, wat zeg ik, heel lang geleden? (Ierland) van Rooms Katholieken tegen de protestanten. En ik vraag  me af of we er iets van geleerd hebben. ALLES WAT JOUW AANDACHT KRIJGT GROEIT, dus waarom denk je dat het terrorisme, het fundamentalisme, en ook de Islam zoveel kracht krijgen? Bovendien wil  Busch  geen vrede want dan verdient hij niets aan de wapen industrie waar hij ook z'n aandelen in heeft. Het zou me niets verbazen dat, en als afleidingsmanoeuvre, en als nieuwe bron van inkomsten er langzaam maar zeker een oorlog gepland wordt in Colombia.

Wie heeft er al goede gedachten naar mijnheer Wilders gestuurd ?  Welke gelovigen hebben (vanuit de wet der liefde , die iedere zondag weer in de Roomskatholieke en de protestante kerken verkondigd wordt), liefde gestuurd naar hem, die duidelijk het spoor beister is? Ga maar na, als jij je rot voelt, zit je dan te wachten op commentaar en/of afbrekende kritiek ?  In mijn ogen, dus binnen mijn begripsvermogen  c.q. zover als ik het bekijken kan, is mijnheer Wilders iemand met een groot psychisch probleem. (Iets waar psychologen een ware studie van kunnen maken). Het is ook mogelijk dat het helemaal geen groot of apart psychisch probleem is, nee, het kan zelfs een simpel probleem zijn dat ook gewoon voorkomt bij sociaal arme mensen. Het feit dat hij in Den Haag zit, wil niet zeggen dat het daarom zo'n ingewikkeld  psychisch probleem is.

Richt je aandacht op de goede dingen,zodat zij gaan groeien, steeds meer en meer.

Besef ook dat je eigenlijk nooit verstand genoeg hebt om te kunnen begrijpen wat er allemaal (energetisch gezien) achter zit, wat de bedoeling is, en dat je door je met die dingen te bemoeien de zaak nog beroerder kunt  maken, de enige mogelijkheid is, JE AANDACHT ALLEEN OP HET GOEDE TE RICHTEN. Maar dat is zo sterk, dit wordt vaak onderschat, en  daarom te weinig gedaan, ook omdat veel mensen zo gerechtigheids gevoelig zijn, DUS HAATDRAGEND.

Zo, genoeg stof tot nadenken dunkt me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

:: Powered by Designbase Webcentre ::