Nieuwtjes(overdenkingen)

 

Rustig in voelend kun je niet anders dan tot de conclusie komen ,dat er momenteel ontzettend veel aan de hand is op de en om de Aarde , zo ook in het ganse heelal .Overal ter wereld komen de Vrouwen naar  voren .Op veel terreinen word steeds meer erkend ,dat wat er in de BIJBEL staat ,nog niet zo gek is .Dat GOD echt bestaat ,(lees het boek Het Veld van Lynne McTaggart) .

Veel mensen gaan begrijpen dat we zo niet meer verder kunnen leven ,dat er wat moet gebeuren ,anders gaat er wat gebeuren ,en dat zullen we niet prettig vinden .Veel mensen ontdekken de kracht van mediteren ,iets wat de Tibetaanse monniken ,al lang weten ,net zo goed als dat zij weten dat er maar 1 God is ,een alom tegenwoordige kracht van waaruit alles ontstaat en waarin alles ligt besloten (opgesloten) .Neem nu de genezing van Janneke in de Alblasserwaard .

Het is echt en echt gebeurd ,maar wat heeft daartoe geleid ? ten eerste dat Janneke steevast was afgestemd op die alles omvattende kracht ,ze was er op gefocust ,Daardoor waren haar gamma golven in haar hersens van zo hoog niveau dat ze zich zelf als het ware omhoog getild heeft in een zelf vertrouwen en innerlijke rust ,in afstemming op de Goddelijke kracht ,,iets waar de discipelen en vooral de toen 70 uit gezondenen ,ook op afgestemd waren en zo in staat waren (via dat nulpunt energie veld) zeggenschap te hebben op alle processen in een menselijk lichaam ,dus goddelijke macht hadden ,of beter gezegd ,macht hadden door en vanuit die goddelijke kracht , en daardoor in staat waren om te genezen in zijn Naam .

Ook kun je zien dat  Janneke in die dienst bijgestaan werd door heel veel mensen die op dat moment in gebed vervoering waren ,en dus ook in  een vorm van verhoogd bewustzijn waren ,waardoor er vanuit GODS liefde een kracht ontstond zo groot en zo uitgebreid  dat  vanuit (de ) het alom tegenwoordige energieveld die informatie en handelingen aanwezig waren en ontstonden nodig om JANNEKE IN EEN KORT MOMENT TE GENEZEN ,zoals Christus deed en het ons gegeven en geleerd heeft.

Geweldig leuk is om te weten ,dat een grote groep wetenschappers dit gewoon ontdekt en bevestigd hebben .( zie het boek ;Het veld ;)of ,Het Intentie experiment

Er waren dus twee belangrijke componenten aanwezig de altijd sterk vertrouwende (en daarmee steeds haar gezin omhoog tillende ) POSITIEf DENKENDE Janneke ,en de grote accu van de sterk op God afgestemde en de GOD vertrouwende mensen massa .

Langzaam maar zeker zullen er door die groepen aan kracht gewonnen worden ,waardoor ze als  een olievlek ervoor gaan zorgen dat er een mentaliteits verandering zal ontstaan ,en er vrede zal komen op aarde .

Ook worden er steeds meer dingen ontdekt en wat nog belangrijker is , ERKENT , die er toe bijzullen dragen dat de geldwolven van deze tijd ,niets meer te zeggen gaan krijgen omdat bv energie niets meer zal gaan kosten en dat die enrgie het millieu niet meer  negatief zal belasten.En we de noodzaak van delen en herverdelen zullen gaan inzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

:: Powered by Designbase Webcentre ::