Beroepsorganisaties

Ik ben aangesloten bij diverse beroepsorganisatie

Hier een overzicht welke beroepsorganisaties dat betreffenen en een korte uitleg waar zij voor staan. Voor meer informatie kunt u op het logo klikken en de website van de beroepsorgaisatie bezoeken.

Kwaliteitstherapeuten.nl

In het contact met mijn cliëntengelden de bepalingen, beroepscode, klacht- en tuchtregeling van Kwaliteitstherapeuten.nl , GAT, RBCZ en TCZ

Aangesloten bij CAT-vergoedbaar

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. De alternatieve sector wordt in 5 vakgroepen ingedeeld. Een vakgroep kan ook wel een stroming of discipline worden genoemd. Het CAT hanteert deze indeling en plaatst binnen elke vakgroep toezichthouders die de richtlijnen en kwaliteitseisen per beroep monitoren. Zodoende kan door vakspecialisten per vak de kwaliteit van praktijkvoering en bij- en nascholing gegarandeerd worden. CAT | Collectief Alternatief Therapeuten

GATVirtueelschild

Aangesloten bij GAT

Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://www.gatgeschillen.nl

Aangesloten bij RBCZ

Stichting RBCZ De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

TCZ (Tuchtzorg complementair zorg)

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de beroepsorganisatie of de opleider. Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.

Aangesloten bij de BAT

Beroepsverzekeraar aanvullende therapeuten Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor complementaire en alternatieve therapeuten