Genezing

 

Rustig invoelend kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er momenteel ontzettend veel gebeurt op en om de aarde, zo ook in het ganse heelal.

Overal ter wereld komen de Vrouwen naar voren. Op veel terreinen wordt steeds meer erkend, dat wat er in de BIJBEL staat, nog zo gek niet is. Dat GOD echt bestaat, (lees het boek Het Veld van Lynne Mc Taggart).

Veel mensen gaan begrijpen dat we zo niet meer verder kunnen leven, dat er wat moet gebeuren, anders gaat er gebeuren wat we  niet prettig  zullen vinden. Veel mensen ontdekken de Kracht van mediteren, iets wat de Tibetaanse monniken al lang weten, net zo goed dat zij weten dat er maar een GOD is. Een alom tegenwoordige kracht van waaruit alles ontstaat en waarin alles ligt besloten (opgesloten).

Neem nu de genezing van Janneke in de Alblasserwaard. Het is echt en ook echt gebeurd, maar wat heeft daartoe geleid? Ten eerste dat Janneke steevast was afgestemd op die alles omvattende liefdekracht, ze was er op gefocust. Daardoor waren haar gamma golven in haar hersenen van een dusdanig hoog niveau dat ze zich zelf als het ware omhoog getild heeft in een zelfvertrouwen en innerlijke rust, in een afstemming op de GODDELIJKE KRACHT, iets waar de discipelen, en vooral de 70 uitgezondenen, ook op afgestemd waren en zo in staat waren (via dat nulpunt energieveld) zeggenschap te hebben op alle processen in een menselijk lichaam, dus Goddelijke macht hadden, of beter gezegd, macht hadden door en vanuit die Goddelijke kracht, en daardoor in staat waren om te genezen in ZIJN NAAM.

Ook kun je zien dat Janneke in die dienst bijgestaan werd door veel mensen die op dat moment in gebeds vervoering waren, en dus ook in een vorm van verhoogd bewustzijn waren, waardoor er vanuit GODS LIEFDE een kracht ontstond zo groot en zo uitgebreid dat vanuit (de) het alomtegenwoordige energieveld die informatie en handelingen aanwezig waren en ontstonden, nodig om Janneke in een kort moment te genezen, zoals CHRISTUS deed en het ons gegeven en geleerd heeft.

Ze heeft dus eigenlijk zichzelf genezen door haar geloof, gelijk Christus zij: uw geloof heeft u behouden:

   

:: Powered by Designbase Webcentre ::