Wat protestanten niet willen horen

Vanaf het moment dat protestanten erkend zijn ,zijn ze gestopt met protesteren . Vanaf dat moment zijn ze weer gewoon katholiek doorgegaan .( dit is op twee manieren op te  nemen ).

Ze willen b,v, ook niet horen dat de Bijbel niet Gods woord is, maar een stukje er van en dat alles wat er in de bijbel staat ook nog eens heel veel histhorie is .Je zou het religieuze wereldgeschiedenis kunnen noemen.

Want  wat is nu het geval ? .

Alles wat er als eerste beschreven stond/staat op stenen en/of op boekrollen is niet eens  bekend .Alles wat (,, geinspireerd door de Heilige Geest " ) opgetekend staat op stenen en/of op boekrollen is eveneens niet allemaal bekend.

 De Bijbel ( boek ) is door mensenhanden gemaakt en 

veel later dan het jaar 0 . 

Ja zelfs veel later dan de laatst geschreven stukken . (boekrollen, evangelien ) .Een slimme bisschop ( roomskatholiek ) plusminus 360 na Christus , kreeg of had het inzicht dat er  ( in tegenstelling van wat kerkelijk leiders toen dachten ) dat  er wel veel mensen zouden gaan leren lezen en schrijven en is daarom jarenlang alle boekrollen gaan bestuderen ,waarna hij een zeer intelegente selectie samenstelde en wel zodanig dat er voor iedere ontwikkelingsgroep ( hoogte ) een begrijpbaar gedeelte in dat boek kwam te staan ,en ook nog eens zo dat de hooggeleerde heren der kerk wel hun autoritaire gedrag konden behouden en handhaven .

Hij begreep ook dat de mensen gedeeltelijk te slecht ontwikkeld en anderzijds te lui waren om het gebod :( Onderzoek alle dingen en behoud het goede ) uit te  voeren/kunnen voeren .Dat begrip heeft hij laten meewegen in de keuze van de boeken .

Dan was er ook het onuitgesproken en soms ook het uitgesproken verbod om veel dingen te lezen of te schrijven  cq te bespreken .Want laten we eerlijk zijn , er  wordt nu nog steeds misbruik gemaakt ( door kerkelijk leiders) van deze mis eigenschappen. Daarbij komt nog dat alles door mannen werd en vaak nog word bepaalt. Maar de  Here God is niet gynogeen of androgeen Hij is het samengaan van deze twee of te wel het AL . Beter gezegd die twee zij ontstaan uit het AL. Dat betekend dat een geest in een vrouwen lichaam dezelfde waarden kan heben als een geest in een mannenlichaam,of andersom.

Wanneer we nu de andere boekrollen gaan bestuderen ( let wel ik zeg expres niet de apocrieve boeken ) b,v, de Nag Hamadi geschriften, komen er veel mensen uit het religieuze kader in aanraking met begrippen die ze niet kunnen handteren en zich daardoor in een /die hoek gedrukt voelen waarin hun autoriteit in het geding komt.Wat je ook vaak ziet bij de z,g nieuwe gemeenten ( eem combinatie van evangelisch en charismatisch ) dat ze dezelfde gewoonten handteren in een ander jasje , ook b,v, de vrouw onvriendelijke ( onderdrukkende ) houding , (gewoonte ) .Dit combineren ze vaak met een

 bijbelstudie en gaan er vanuit,hoe meer je van de religieuze inhoud en tactiek van de Bijbel weet , hoe dichter je bij de VADER bent , en vaak denk ik dan te zien dat ze steeds verder van de eenvoudige weg der LIEFDE raken.

Over wijsheid en kenis zijn er ook vaak misverstanden ,je hebt n,l, KENNIS-WIJSHEID-EN KENNIS DER WIJSHEID .....Deze drie hebben geen bestaansgrond zonder de liefde ,en die is volgens Christus woorden --:als een kind . Maar om op de bijbel terug te komen, er is nog een rede waarom ze je niet willen horen , n,l, jij moet naar hen luisteren .

Op het moment dat ze iemand ontmoeten die meer of anders weet van het geloof/religie in het algemeen , maar ook over de hiervoor besproken dingen valt hun hele kartonnen religieuze bestaan ( gedachtengoed ) weg omdat ze dat zo sterk afgebakend hebben , daarbij geholpen door hun eigen intellect.  Ze nemen gewoon niet eerst de moeite en tijd ( niet 1 seconde ) om zich af te vragen , zo van  -wat zegt zij of hij nu ,zou daar wat van waarheid inzitten ?.Meestal plaatsen ze direct hun zo goed ingestudeerde clisee,s ertegenover. Want ze zijn niet gek , en op het moment dat hun intelegentie moet erkennen dat er wel een of wat waarheid zit in wat de ander verteld , hebben ze het moeilijk en dreigen in paniek te raken of worden arrogant en kunnen dan zeer agressief ( liefdeloos ) of juist depressief ( doodzwijgen ) gaan handelen ( reageren ) in welke vorm ook .

Op het moment dat de liefde in je hart komt is het gedaan met het perfecte georganiseerde gereformeerde gevoels bestaan. Dan komt het op het echte Godsvertrouwen aan , en het is juist dat Godsvertrouwen dat ervoor zorgt ( kan zorgen ) dat je met een gerust hart je gezichtshoek kan vergroten zonder de mist in te gaan.

Het zou al een hele verbetering zijn als mensen begrepen dat  :als jij het  niet begrijpt ,het wel kan bestaan en als jij het nooit gehoord of meegemaakt hebt het terdege wel kan bestaan en dat  het dan ook per definitie niet slecht of uit /van de duivel kan/moet zijn .Er is buiten jou begripsvermogen nog zoveel ja zo ontzettend veel meer dat Gods Heerlijke zegen heeft .

ook is het goed je te realiseren dat als je veel geleerd en berijkt hebt in deze materialistische wereld je religieuze begripsvermogen per definitie niet gegroeid hoeft te zijn .Dat kan alleen via de wet en weg van DE LIEFDE .Daarom is het zo belangrijk dat we God echt gaan vertrouwen.En als er mensen op ons pad komen die andere dingen vertellen luister dan eens echt naar ze , want je loopt de kans dat Onze Vader je wat wil vertellen en als je dan niet geluisterd hebt ( echt geinteresseerd geluisterd ) loop je wel het gevaar een grote kans gemist te hebben.

Er zijn velen die er vanuit gaan dat zij het weten en dat wat zij weten het enige is wat telt , zij hebben geen mening , maar zij zijn die mening en die mensen willen absoluut geen kritiek of tegenspraak .Je ziet dan ook vaak dat ze stellingen op jou toe willen passen , die bij hen zelf en op hen zelf niet van toepassing zijn.

Je kunt je ook afvragen of de Bijbel van kaft tot kaft Gods enige Woord ( belangrijke woord ) is.Men zou het boek :Jezus leefde in India; eens moeten lezen , ( schrijver Holger Kersten ) isbn nr 90-202-5530-4

Lopen we niet de kans om De Heilige Vader hiermede heel erg te beledigen ? .Hem  hiermede erg veel te kort te doen ? Hij is eeuwig , dus Zijn Woord is eeuwig ,was er al van de beginne , ook al ver voor dat wij boeken konden maken , en HIJ is doorgegaan met spreken na de laatste punt van Openbaringen.

Zijn heilig Woord is zelfs gesproken naast de inhoud van de Bijbel , tijdens en na de gebeurtenissen die in de Bijbel opgetekend zijn.Ook voor deze gebeurtenisen die in de bijbel opgetekend staan .ZIJN DIE WOORDEN MINDER HEILIG?

Is het  niet zo dat ,doordat de mensen niet meer zo dicht bij God leven ze  hem gewoon niet meer horen ? niet meer kunnen horen ? Dat ze daardoor de zo fel begeerde wonderen niet meer kunnen verrichten ,en ook niet meer zien ?.

Je kunt je afvragen waarom al die nieuwe groepen wonderen willen verrichten en claimen? is dat geen eigen eer en zelfverheerlijking zoeken? Ee verkeerde geestelijke hebzucht ?

Bovendien claimen ze dat er wonderen gebeuren in die gemeenten, als dat zo was zouden die gebouwen bij iedere bijeenkomst uitpuilen van de bezoekers en de TV zou er echt veel aandacht aan besteden.

Wat ook verbazingwekkend is , is dat ze zeggen dat Jezus hun alles is ,maar gelijkertijd  negeren ze het grootste gedeelte van z,n leven , n,l van z,n twaalfde tot z,n dertigste jaar ,men zegt doodleuk dat er van die tijd niets bekend is , en dat is absoluut niet waar ,gelet op het al eerder door mij genoemde boek. Als er mensen zijn die ongeveer tweederde van hun/jou leven gewoon zouden negeren ,kun je er op wachten dat ze/je boos gaan/gaat reageren want men voelt zich dan niet serieus genomen , men kan gevoegelijk aan nemen dat ze furieus zullen reageren , ondertussen negeren ze wel tweederde van het aardse leven van de Zoon van God, hoe durven ze het  eigenlijk /.

Het is een direct ontkennen van de verlosser, als je echter weet waar hij geweest is en wat hij meegemaakt heeft in die achtien jaar ga je meer begrijpen van wat hij ons geleerd  heeft.

Is het ook niet zo dat iedere religieuze gemeenschap zich ergert in en aan die dingen in een andere gemeenschap waarin ze  zelf in gebreke blijven ? Neem nu de gewone gereformeerden ,ze reageren op bijvoorbeeld de Jehova,s getuigen, maar die lopen zich de naad uit hun broek voor God.Of b,v de Pinkstergemeente ,zij zijn altijd spontaan en blij.denk ook aan die nieuwe groepen,zij gaan er tenminste vanuit dat genezing inderdaad in de kerk/gemeente plaats zou moeten vinden , en ze gaan heel echt en spontaan met elkaar om.Zij laten je niet vallen als je langer dan drie maanden lastig (ziek ) ben,nee dan bidden ze extra voor jou. En dan b,v, die gemeenten waar men met een blij gezicht zingt , met volle overtuiging , waar de kinderen kunnen voelen :dit is echt:

 

   

:: Powered by Designbase Webcentre ::